Questo sito utilizza i cookie strettamente necessari al suo funzionamento. Maggiori informazioni

Menu
Bando
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sairaalantie 3 Yhteyspiste(et): Huoltokeskus Vastaanottaja: Kari Pesu FI-28500 Pori SUOMI Puhelin: +358 262771 Sähköpostiosoite: kari.pesu@satshp.fi Faksi: +358 26277707 · Pori, Finlandia · Scaduto 25/11/2011
Lasten- ja naistensairaala, insinööripalvelut.

Satakunnan sairaanhoitopiiri rakennuttaa Satakunnan keskussairaalan alueelle uudisrakennuksen, johon sijoitetaan mm. seuraavat toiminnot: — lastentautien vuodeosasto ja poliklinikka, — lastenneurologian vuodeosasto ja poliklinikka, — lasten teho ja tarkkailu sekä maitokeittiö, — synnytysosasto, — synnytysten ja naistentautien vuodeosasto, — äitiys- ja naistentautien poliklinikka, — apuvälineyksikkö. Tilantarve on n. 5 700 netto-m². Tarkemmat tiedot on esitetty tarjouspyynnössä. Tällä ilmoituksella pyydetään tarjouksia seuraaviin tarjouspyynnöissä tarkemmin määriteltyihin tehtäviin: — rakennesuunnittelu, — geosuunnittelu, — LVIA-suunnittelu, — sähkösuunnittelu, — sairaalalaitesuunnittelu.

Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä Kyseisten lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot: Rakennesuunnittelija, geosunnittelija ja LVIA-suunnittelija MRA48§ 1 mom./RakMK A2 mukaan.

Menettelyn luonne Avoin menettely

Ratkaisuperusteet Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet

Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika 25.11.2011 - 13:00