Questo sito utilizza i cookie strettamente necessari al suo funzionamento. Maggiori informazioni

Menu
Bando
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sairaalantie 3 Yhteyspiste(et): Huoltokeskus Vastaanottaja: Kari Pesu FI-28500 Pori SUOMI Puhelin: +358 262771 Sähköpostiosoite: kari.pesu@satshp.fi Faksi: +358 26277707 · Pori, Finlandia · Scaduto 25/11/2011

Satakunnan sairaanhoitopiiri rakennuttaa Satakunnan keskussairaalan alueelle uudisrakennuksen, johon sijoitetaan mm. seuraavat toiminnot:
— lastentautien vuodeosasto ja poliklinikka,
— lastenneurologian vuodeosasto ja poliklinikka,
— lasten teho ja tarkkailu sekä maitokeittiö,
— synnytysosasto,
— synnytysten ja naistentautien vuodeosasto,
— äitiys- ja naistentautien poliklinikka,
— apuvälineyksikkö.
Tilantarve on n. 5 700 netto-m².
Tarkemmat tiedot on esitetty tarjouspyynnössä.
Tällä ilmoituksella pyydetään tarjouksia seuraaviin tarjouspyynnöissä tarkemmin määriteltyihin tehtäviin:
— rakennesuunnittelu,
— geosuunnittelu,
— LVIA-suunnittelu,
— sähkösuunnittelu,
— sairaalalaitesuunnittelu.

Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä
Kyseisten lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot: Rakennesuunnittelija, geosunnittelija ja LVIA-suunnittelija MRA48§ 1 mom./RakMK A2 mukaan.

Menettelyn luonne
Avoin menettely

Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet

Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
25.11.2011 - 13:00