Questo sito utilizza i cookie strettamente necessari al suo funzionamento. Maggiori informazioni

Menu
Bando
NINOVE-Welzijn Acaciastraat 1 Ter attentie van: Jonas Defrère 9400 Ninove BELGIË Telefoon: +32 54318666 E-mail: jonas.defrere@ninovewelzijn.woonnet.be Fax: +32 54327831 · Ninove, Belgio · Scaduto 05/06/2013

Het betreft een opdracht van diensten - algemene offerteaanvraag - met als voorwerp het volledig ontwerp, de administratieve afhandeling, de werfopvolging, de coördinatie en de leiding der werken van sociale woningen en omgevingsaanleg in het projectgebied Pollarewijk te 9400 Ninove. Architectuurwedstrijd: Het ontwerp en de realisatie van een sociaal woonproject in de Pollarewijk te Ninove.

Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: Lid van de Orde van Architecten.

Type procedure
Niet-openbaar

Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5.6.2013 - 14:00

Offerta servizi professionali In Evidenza
IT - CR - Cremona - Ing. Anja Begrich

Madrelingua tedesca con ottima conoscenza dell'italiano, laureata al Politecnico di Milano in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, operante nei settori pianificazione, valutazioni ambientali (VIA e VAS), Sistemi Informativi Territoriali (SIT) e gestione ed analisi di dati geospaziali, offre esperienza pluriennale per l’esecuzione di traduzioni tecniche dall’italiano al tedesco e viceversa negli ambiti architettura, ingegneria e pianificazione.

Come rispondere all'annucio

e-mail: abegrich@yahoo.it
cellulare: 320.6210304

Scadenza

martedì, 13 febbraio 2018