Questo sito utilizza i cookie strettamente necessari al suo funzionamento. Maggiori informazioni

Menu
Bando
Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45 Osoba do kontaktów: Anna Konarska 25-736 Kielce POLSKA Tel.: +48 413671339 E-mail: wszzkielce_zampub@poczta.onet.pl Faks: +48 413660014 · Kielce, Polonia · Scaduto 02/07/2013

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały: Oddział Chorób Dziecięcych Kardiologiczno – Nefrologiczno – Pulmonologiczno – Alergologiczny, Oddział Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Intensywnego Nadzoru wraz z salami operacyjnymi i innymi usługami związanymi z ochroną zdrowia i niezbędną infrastrukturą w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Rodzaj procedury
Otwarta

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

  1. cena. Waga 80
  2. koncepcja. Waga 20

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.7.2013 - 09:30