Questo sito utilizza i cookie strettamente necessari al suo funzionamento. Maggiori informazioni

Menu
Bando
Sønderborg Andelsboligforening afd. 33 Danmark Bygtoften 2 Att: Lars Bo Steensbeck 6400 Sønderborg DANMARK Telefon: +45 73456516 Mailadresse: lbs@salus-bolig.dk · Sønderborg, Danimarca · Scaduto 14/06/2013

Kontrakten vedr. projektering og opførelse af det samlede projekt, jf. nedenfor, i totalentreprise, hvor Sønderborg Andelsboligforening afd. 33, Jørgensgård er bygherre. Afd. 33, Jørgensgård består i dag af 206 familieboliger og 27 ungdomsboliger med et samlet areal på ca. 15 565 m2.
Med baggrund i et udarbejdet idéoplæg ønskes det samlede antal boliger reduceret med ca. 80 boliger:
— Ombygning af 27 ungdomsboliger til 9 familieboliger.
— Ombygning af en 2 etages ejendom med 32 boliger til 24 ældreegnede boliger med elevator.
— Nedrenovering af 5 stk. 2 etages blokke med 96 boliger til 42 boliger i en etage.
— Renovering af 78 eksisterende rækkehuse.
Projektet gennemføres jf. Lov om Almene boliger m.v., Lovbekendtgørelse nr. 884 af den 10.8.2011, med senere ændringer.

Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
14.6.2013 - 12:00