Questo sito utilizza i cookie strettamente necessari al suo funzionamento. Maggiori informazioni

Menu
Bando
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Targowa 74 Punkt kontaktowy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin Osoba do kontaktów: Ilona Mazurkiewicz 03-734 Warszawa POLSKA Tel.: +48 914715892 E-mail: ilona.mazurkiewicz@plk-sa.pl Faks: +48 914713354 · Warszawa, Polonia · Scaduto 12/02/2014

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania pn. ,,Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka" oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania.

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013r. , Poz. 1409,

  1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów ( tj. Dz. U. z 2013r. Poz. 392).

Rodzaj procedury
Otwarta

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 13.2.2014 - 15:00