Questo sito utilizza i cookie strettamente necessari al suo funzionamento. Maggiori informazioni

Menu
Bando
Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 Att: Ulla Mendiola Aabjerg 6400 Sønderborg DANMARK Telefon: +45 88725427 Mailadresse: umaa@sonderborg.dk · Sønderborg, Danimarca · Scaduto 17/06/2013

Ombygning og renovering af det eksisterende plejecenter i Augustenborg til brug for boliger til psykisk handicappede. De eksisterende bygninger omfatter ca. 6 500 m2, som i varierende grad skal renoveres og ombygges. Nærværende udbud omfatter totalrådgivning i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation. Kontrakten omfatter totalrådgivning hvorfor det forventes, at der opstilles hold omfattende arkitekt og rådgivende ingeniør.

Type procedure
Begrænset

Forventet antal økonomiske aktører: 5

Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
17.6.2013 - 12:00